«تانیان دوست خوب لحظات شیرین»

طراحی برای کودکان

شکلات چتری ، قاشقی ، ساعتی و قیفی تانیان

طراحی با سلیقه کودکان و برای کودکان …     
همیشه با کیفیت

با بهترین مواد اولیه

ordak-shansi
بهترین کیفیت

تانیان محصولی از صنایع غذایی آغ سولار شبستر